Silla tellimise vorm

1. Kuna üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, siis soovime, et saadaksite meile pilte soovitud silla/kai/sadama/lahenduse asukohast.

Lisa Pildid (kuni 3tk)

2. Mis tüüpi veekogusse sild on mõeldud?
Meri, järv, jõgi, tehisjärv, tiik, muu.

3. Veekogu nimi (kui on olemas):

4. Milline on planeeritava lahenduse eesmärk?
Ujumiseks, paatide hoidmiseks, sauna rajamiseks, parvetamiseks, päevitamiseks, millekski muuks.

5. Kui veesõidukite randumiseks, siis millist tüüpi?
Aerupaat, kaater, jaht, muu.

6. Kui palju paate hinnanguliselt peaks saama silduda?

7. Milline on pinnase koostis kaldal ja kaldavees?
Muld, liiv, savi, moreen, kivid, turvas, muda.

8. Kas kaldal on olemas koht, kuhu kinnitada käigusilda?
 On olemas maatugi, terrass, betoonsein või puitehitis Ehitist ei ole, tuleb rajada vajalik lahendus muu lahendus (milline?)

9. Mitme meetri kaugusele vee peale soovite kaldast ujuvsillaga (purdega/terrassiga) jõuda?

10. Hinnangulised vee sügavused planeeritud vesiehituse alal, alustades kaldast järgmistel kaugustel: 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 12 m, 15 m. Kaugemal kui 15 m märkige iga 5 m tagant sügavused lahtrisse:

11. Mitu sentimeetrit kõigub veetase aastaringsel vaatlusel?
Kirjutage number sentimeetrites (avaldage amplituut miinimumi ja maksimaalse vahel):

12. Kas veekogul toimub kevadel jää liikumist?
 Jah, toimub jääminek vooluvees Jah, toimub jää kuhjumine Jah, tuul ajab jäämassi kokku Ei ole olnud Muu (kirjeldage)

13. Valige, milliste mõõtmetega ujuvkai peaks olema.
NB! Mida suurem on ujuvsilla platvorm ja mida rohkem ujukeid on selle all, seda stabiilsem saab lahendus.

 Shallow 3x2,4 (4x250 l ujuk, vabaparras 30 cm) Shallow 4x2,4 (6x250 l ujuk, vabaparras 30 cm) Shallow 5x2,4 (6x250 l ujuk, vabaparras 30 cm) Shallow 6x2,4 (6x250 l ujuk, vabaparras 30 cm) Shallow 6x2,4 (8x250 l ujuk, vabaparras 30 cm) Master 6x2,4 (6x450 l ujuk, vabaparras 50 cm) Master 6x2,4 (8x450 l ujuk, vabaparras 50 cm) Kui muu, siis nimetage mõõdud:

14. Kas soovite, et silla ujukid oleksid täidetud EPS vahuga?
NB! EPS vahuga täitmine on eriti oluline, kui silda on vaja igal sügisel välja võtta ning kevadel tagasi paigaldada. EPS vahuga ujuk on ühtlasi uppumatu.
 JAH EI

15. Mis kujuga peaks olema ujuvkai?
 T-kujuline (ujuvsild on käigusillaga ühendatud risti) I-kujuline (ujuvsild on käigusillaga ühendatud pikuti)

16. Kui pikk peaks olema käigusild maatoe ning ujuva silla vahel?
Valige sobivaima pikkusega käigusild:
 Käigusild 3x1,2 m Käigusild 4x1,2 m Käigusild 5x1,2 m Kui muu, siis kirjutage lahtrisse soovitud pikkus ja laius:

17. Kas soovite käigusillale käetuge?
Märja ilmaga on hea, kui on olemas käetugi, millest turvaliselt kinni hoida.
 Soovin Ei soovi

18. Kas soovite sillale redelit (vette minemiseks)?
Valikud:
 5-astmeline redel (Shallow sildadele) 7-astmeline redel (Master, Villa ja Nautic sildadele) Ei soovi

19. Kas sillal peaksid olema paadikinnitusrõngad või pollarid, mitu tk? 

20. Kas silla küljes peaksid olema vendrid paatide ning silla kaitsmiseks? 
 JAH EI

21. Kas soovite sillale paigaldada veel täiendavaid detaile või lisavarustust?
Nt. õngeridvahoidja, hüppepukk, pink vms.

22. Kas soovite toodetele meie poolt transporti? 
 JAH EI Tulen ise järgi

23. Millise tehnikaga on võimalik sõita veekogu kaldale, et sild vette lasta/tõsta?
Märkida suurim tehnika, millega on võimalik veekogu kaldale või lähedusse sõita.
 Väike auto ja haagis Väike buss ja haagis Veoauto Muu võimalus (nimetage):

24. Kas soovite paigaldust? 
 JAH EI

25. Silla tarnimise täpne aadress:

26. Palun lisage kontaktandmed:

Nimi (nõutav)

Telefoni number

E-post (nõutav)

Olen tutvunud Paadisildade OÜ privaatsustingimustega

Annan Paadisildade OÜ-le nõusoleku saata minu e-posti aadressile pakkumisi.
 JAH EI