Ground kruvivaiad

Kruvivaiadel ehitised

Kui hakkate planeerima uut ehitist, siis kaaluge ja uurige võimalust, et rajada see kruvivaiadele. Kruvivaial on võrreldes traditsiooniliste vundamentidega rida eeliseid: paigalduskoht jääb rikkumata (vähene surve keskkonnale), kiire ja lühiajaline paigaldus, puudub vajadus vee-eemaldus-, kaeve- ja tihendustöödeks, säästab energiat ja kulutusi, võimaldab ehitada külmunud pinnasele, võimaldab ehitada raskesti ligipääsetavates kohtades, korduvkasutatav, nii käsitsi kui ka mehhanismiga paigaldatav, paigaldus on keskkonnasõbralik, eriti suur eelis on aga kõrge pinnasevee taseme korral.

Kruvivaiadele saab rajada järgmisi ehitisi: paadisillad, paadikaid, kaid, hallid, hoonete juurdeehitised, suvemajad, garaažid, kasvuhooned, alajaamad, varikatused, rõdud, trepid, platvormid, paviljonid, reklaamtahvlid, müraekraanid, spordirajatised, mänguplatside rajatised, piirded, käsipuud.

 

Kruvivaiade paigaldussügavus

Kruvivaiade paigaldamissügavus sõltub asukohast ning pinnasest. Kruvivaia pikkus peab olema valitud selliselt, et kruvivaia laba peab alti ulatuma allapoole külmumispiiri. Järgmiseks oluliseks faktoriks on kruvivaia kandvus ehk vai tuleb keerata nii sügavale, et see hakkaks kandma sobivat ehitist. Meie poolt pakutavad kruvivaiad on 1,5 m pikkused ja neid saab pikendada 1,5 m pikendustega. Vai ning pikendused on omavahel poldiga ühendatavad. Vaiad on kuumtsingitud.