Master paadisillad

Master paadisillad

Master mudelid on eelkõige paatide teenindamiseks ning väiksemate sadamate rajamiseks. Ujumiseks on nimetatud sildade vabaparda kõrgus liiga suur, väljatulek saab toimuda ainult redelitest. Sillad kannatavad kõrgemat lainekõrgust kui Shallow puhul, kuid mitte enam kui 0,3 m. Ujuvsilla laiuseks on 2,4 m ning pikkus ühel moodulil 6 m. Moodulite kaupa ühendades on võimalik luua erineva kuju ja pikkusega lahendusi, pikkuse puhul peab arvestama mooduli pikkusega 6 m.

 

Tooteseeria on arendatud kõrgele plastikujukile (450 l). Kuue meetri pikkusel sillamoodulil on võimalik paigaldada nii 6 ujukit kui ka 8 (suurem kandejõud ning väiksem kõikumine). Sild ankurdatakse veekogu põhja kas kruvivaiade või betoonankrutega, ankurdamiseks kasutame nii kette, köisi kui Seaflex vedrusid. Betoonankrutena kasutatakse nimetatud sillatüübi puhul 500 – 1000 kg raskuseid, mis võimaldavad silla paigaldamist ja transporti lihtsamalt, kui suurte ankrute puhul.

 

Sillamoodulid on ehitatud immutatud puidust, prussidena kasutatakse olenevalt konkreetsest mudelist nii 45 x 195 mm kui 75 x 200 mm ristlõikega materjali. Pealiskattena kasutame profileeritud lauda, mille ristlõige on 28 x 120 mm. Olenevalt klientide vajadustest võime sildadele paigaldada ujumisredeleid, käsipuid, riidehoidjaid, paadikinnitusrõngaid, paadimootoripukke jms lisavarustust.

 

Master mudeliseeria sobib hästi nii avaliku kui ka isikliku sadama loomiseks. Master moodulid on jääkindlad, kuid soovituslik on nende väljatõstmine jää liikumisel (kiire vooluga jõed) või suure veetaseme kõikumisega veekogud (jää murdub kaldast).

 

Moodulite tooteseeria

MASTER

Kasutamine

Paadisillad, paadikaid, parved, terrassid, väikepaadisadamad, lautrilahendused

Sobivad alused

Kaatrid, mootorpaadid, jahid

Moodulite pikkus

vabalt valitav

Moodulite laius

alates 2,4 m

Vabapardakõrgus

0,5 m

Lubatud lainekõrgus

kuni 0,3 m

Ujukid

450 L / 450 L EPS

Puitdetailid

Karkass 45×195 mm / 70 x 195 mm, laudis 28 x 120 mm; süvaimmutatud mänd HC4

Mooduli kaal

500 kg

Ankrud

Ühe ankrupositsiooni kaal alates 500 kg

Ankruketid

 13 / 16 mm KZN

Vastupidavus jääs

Jäätumine lubatud, jää liikumine pole lubatud

Transportimine

Veomasinad