Mooring finger

2015-01-02 01.20.49

Mooring finger 4 x 0,8 m 1 x 450 l Styrofoam

Mooring finger 5 x 0,8 m 1 x 450 l Styrofoam

Mooring finger  6 x 0,8 m 2 x 450 l Styrofoam

Mooring finger 7 x 0,8 m 2 x 450 l Styrofoam

Mooring finger 8 x 0,8 m 4 x 450 l Styrofoam

Mooring finger 9 x 0,8 m 3 x 450 l Styrofoam

Mooring finger 10 x 0,8 m 4 x 450 l Styrofoam