Milline on Sinule sobiv sild

Milline on Sinule sobiv sild

Enne kui lähme edasi erinevate sillatüüpide selgitamise juurde, tooksime välja, millistest osadest või komponentidest ujuvsild üldse koosneb. Ujuvsillal on neli peamist komponenti: maatugi, käigusild, ujuvplatvorm (SHALLOW, MASTER, VILLA, NAUTIC) ning ankurduslahendus. Lisaks on sillale võimalik lisada erinevat lisavarustust (FloatMe PLUS). Samas võib olla meie poolt valmistatud lahendus olla ka rajatud vaid kaldale või veepiirile ning sellisel juhul pakume lahendusi kruvivaiadel (FloatMe GROUND). Lisaks enda soovidele võivad silla valikut mõjutada ka kalda pinnas, vee sügavus, ilmatikuolud kui ka seadused.

 

FloatMe SHALLOW UJUVSILLAD

Tegemist on madala vabapardakõrgusega sildadega, mida peamiselt kasutatakse ujumiseks ja väikepaatide hoidmiseks. Shallow sillad on mõeldud järvedele, jõgedele, tehisveekogudele ja tiikidele. Shallow paadisildasid kasutatakse peamiselt kas ujumiskoha loomiseks (üksikuna või moodulitest koosneva lahendusena) või siis väikesadamate rajamiseks (nt aerupaatidele mõeldud sisesadam). Sild rajatakse 250 L plastikujukitele ning silla vabaparda kõrgus veepinnast on üldjuhul 0,3 m. Vastavalt ujukite koguarvule saab kandvust suurendada ja vähendada. Shallow seeria juurde saab lisada erinevat Plus lisavarustust, nt päästeposte, redeleid, vendreid, hüppepukke, paadikinnitusrõngaid jne.

 

 

FloatMe MASTER UJUVSILLAD

Tegemist on kõrge vabapardaga sildadega, mida peamiselt kasutatakse paatide ja kaatrite hoidmiseks.
Sellised ujuvkaid on mõeldud merre, järvedele, jõgedele ning suurematele tehisveekogudele aluste randumiseks ja hoidmiseks. Master sobib nii väikeseks erasadamaks või siis suureks siseveekogu sadamaks. Sild rajatakse 450 L plastik ujukile ning silla vabaparda kõrgus veepinnast on üldjuhul 0,5 m. Tegemist on eelistatud lahendusega nt sadamates, kus on vajalik sillamoodulite teisaldamine hooajaväliselt (nt jõed või avatud rannad). Master seeria juurde saab lisada erinevat PLUS lisavarustust, nt päästeposte, pollareid, redeleid, pinke, kerghooneid jne.

 

FloatMe VILLA UJUVSILLAD

Villa ujuvsillad baseeruvad betoonujukitel ja on Skandinaavia turu mõistes betoon/puit kaid. Sellised sillad on mõeldud nii merele kui järvele. Enamasti on lahendused kasutusel sadamates, kus on aastaringselt tagatud piisava sügavusega veetase ja kus talveks puudub sildade veest välja tõstmise vajadus. Kindlasti on Villa sildade rajamisel oluline kaldainfrastruktuuri väljaehitamine ehk vajalik on kraana ja poolhaagiste ligipääs sadamasse. Rajatakse kas 2,4 x 1,5 m (Villa S) või 2,4 x 3,12 m (Villa L) suurustele betoonujukitele ning silla vabapardakõrgus veepinnast on üldjuhul 0,5 m. Sillad ehitatakse eeltoodetud moodulite ühendamise teel, kuid silla hilisem lahutamine mooduliteks pole võimalik (tegu on statsionaarse ehitusega).

 

FloatMe NAUTIC UJUVSILLAD

Nautic seeria on monoliitsillad, mis koosevad täies ulatuses betoonkontuurist ning ei vaja puitraame/struktuuri. Tegemist on kõige pikema elueaga toodetega, mille paigaldamine ja haldamine on samas kõige kulukam. Oma olemuselt sobib lahendus kõige paremini merre (talub suurt lainet), kuid seda võib edukalt ka teistes veekogudes kasutada. Sobib sadamate põhitrasside ning teenindusteede, samuti lainemurdjate rajamiseks. Valikus on 12 x 2,4 m, 9 x 2,4 m ja 6 x 2,4 m monoliitsilla tüübid. Vabapardakõrgus veepinnast reeglina ligikaudu 0,5 m.

 

FloatMe STRONG LAHENDUSED

STRONG lahendused on valmistatud toru-ujukitel. Ühelt poolt on tegemist nn custom-made lahendusega, kus iga kord valmistatakse vajalikud ujukid just Sinu projektile sobivas pikkuses, kuid teisalt on tegemist siiski ühe lihtsaima ja odavaima lahendusega ujuvsilla rajamiseks. Toru-ujuk ei pruugi olla nii ilus ja kena, kui on seda spetsiaalne paadisilla ujuk, kuid oma töö teeb see ära siiski suurepäraselt. Pakume pontoone erinevates diameetrites, aitame Sul valida õige läbimõõduga toruujuki. Lisaks valmislahendustele pakume toru-ujukeid ka eraldiseisvalt koos vajalike kinnituskõrvadega.

 

FloatMe STRONG kaubagrupi üheks eeliseks on võimalus nendega vees liikumiseks ehk võimalik on valmistada nt parvesid, mis liiguvad mootori või tuule jõul. Soovi korral saab nt jagada toruujuki sektsioonideks, täita spetsiaalse vahuga või lõigata toru otsad vooluvee tõttu nurga alla.

 

FloatMe GROUND LAHENDUSED

Ground seeria on kasutamiseks kallastel, soistel aladel, nõlvadel, järsakutel ning ka lagedal tasapinnal. Tegemist on kruvivaiadel baseeruvate lahendustega, mis on suhteliselt sarnane ajaloolistele paadisildadele. Kui vanasti rammiti kuuselatid läbi jää veekogu põhja või mudasse, siis kruvivaiad keeratakse samasse. Jää tõstmine ning ilmastikuolud segasid postide stabiilsust, kruvivaia laba töötab aga nii tõmbele kui tõukele. Seetõttu on lahendused kestvad ja stabiilsed. Võimalik on rajada treppe, terrasse, astanguid, vaateplatvorme jne. Üheks suurimaks miinuseks on maapinna kooslus, kuivõrd pankrannikule või Skandinaavia kaljudele pole võimalik kruvivai meetodit kasutada. Sellisel juhul kuuluvad GROUND seeriasse juba valmis lahendused spesiaalselt kaljupinna jaoks.

 

FloatMe INFRA UJUVAD TEENINDAMISLAHENDUSED

Tegemist eelkõige Skandinaavia saarte, sadamate ning suuremate kaatrigruppide teenindamiseks mõeldud lahendustega, kuhu kuuluvad tanklad, prügimajad (ujuvjaamad), statsionaased ujuvad teenindushooned jne. Lisaks oleme nt rajanud ujuvaid slippe triatlonivõistlustele ning liikluseks avatud teede osasid üle vee. Täpsem info FloatMe INFRA tootelahenduste kohta projektijuhtidelt.