Referentsid

Referentstööd

Paadisildade OÜ on projekteerinud ja valmistanud Eestis ujuvsildasid, rannaterrasse ning sadamaid alates 2009-ndast aastast. Nimetatud ajaga oleme leidnud parimad praktikad klientide vajaduste rahuldamiseks ning kasutame selleks ennast õigustanud materjale ning töövõtteid. Oleme ehitanud oma tegevusaja jooksul mitmeid kilomeetreid sillalahendusi.

2015

 • Koljunuki sadama teine etapp  / Vesiehitus + Villa tooted / sadama akvatooriumi süvendamine ning uute sildade paigaldus
 • Bremen Kanuclub / Shallow lahendus / Kanuuklubi vana põhisilla asendamine uue ja kaasaegse  lahendusega
 • Pärnu Spordiklubi ujula / Shallow lahendus / ujulakompleksi valmistamine ja paigaldus
 • Tallinna Lennujaama sanitaarkaitseala päästesild / rekonstrueerimine / tundmatu tootja silla uuendamine ning lisavarustuse paigaldamine
 • Luebeck Residents / Ground ja Shallow lahendused /elamuarendust liigendavate tehistiikide äärde ja sisse erinevate lahenduste loomine Saksamaal
 • Eesti-Vene kontrolljoone sillalahendus / Ground lahendused /  Piusa jõele kergliiklussilla rekonstrueerimine, kogusille 32m
 • Põlvamaa ranna-alad / Shallow ja Ground lahendused / mitmete omavalitsuste projektid slippide ja paadisildade rajamiseks

2014

 • Tõrva Wakepoint kaablikeskus / Ground + Shallow lahendus / kaablipargi stardiala ujuvsildade valmistamine ning ranna-alal paiknevate ehitiste kruvivaiadel vundamendid
 • Mehikoorma Piirivalve sadam / Nautic lahendus / monoliitkaide tootmine ja paigaldus Mehikoorma  kanalisse
 • Pärnu Jahisadama ujuklahendus / Villa lahendus / ujukite tarnimine uue sadamaosa ehitamiseks
 • Haaslava ujula ujuvsillad / Shallow lahendus / olemasoleva ujula rekonstrueerimine peale paisjärve ja lüüside uuendamist
 • Narva-Jõesuu sadama ujuvkai / Master lahendus / kohaliku sadama uuendamise etapp, uued kaielemendid

2013

 • Kiidjärve ujuvsillad  /  Shallow lahendus / Kiidjärve ujumiskohta ujuvsildade paigaldamine
 • Peipsi Harrastuskalastajate Klubi ujuvsillad / Ground  lahendused /
 • Kavastu sadam / Master lahendus /
 • Tabivere paadisadam / Shallow lahendus /
 • Tõrva linna ujula rajamine / Shallow lahendus /
 • Piirivalve- ja Politseiameti slipi rajamine /  Ground lahendus / Varnja kordoni juurde uue slipilahenduse valmistamine
 • Piirivalve- ja Politseiameti piirirajatised  / Ground lahendus / kergliiklussildade rajamine

2012

 • Koljunuki sadama esimene etapp  / Vesiehitus + Villa tooted/ ujuvssildade paigaldamine akvatooriumisse, esimese sadamaala ujuvosa ehitamine
 • Sindi ajalooline ujula / Shallow lahendus / ajaloolise paigutusega Sindi ujula taastamine Sindi paisu kõrval koos ranna-ala arendamisega
 • Kuremaa järve ranna-ala ja ujuvsildade paigaldus / Shallow ja Master lahendused / Kalevipooja Turismitalu OÜ juurde lahenduste ehitamine
 • Karijärve kalameeste ujuvsild  / Ground ja Shallow lahendused / ajaloolisesse paika Karijärvele ligipääsu taastamine
 • Vellavere puhkeala rajamine /  Shallow lahendused / puhkemaja juurde eraldiseisva ujuva lahenduse loomine

2011

 • Lobotka sadam / Vesiehitus + Shallow tooted / olemasoleva kaldarajatise renoveerimine ning sadama ehitamine koos lisavarustusega
 • Voore paisjärve ujuvsillad / Shallow lahendus / rendipaatide hoidmiseks mõeldud ujuvlahenduse valmistamine
 • Mäksa mõisa sildumisrajatis / Villa lahendus / mõisa teenindamiseks mõeldud sadama rajamine kanalisse
 • Rahinge ekstreempargi ujuvsillad / Shallow lahendus / Rahinge ekstreemspordipargi  juurde kuuluva ujuvlahenduse valmistamine

2010

 • Lääniste külaseltsi rajatised + sadam  / Vesiehitus + Shallow laheendus / grillkohtade, võrkpalliväljaku, korvpalliväljaku rajamine, ujuvsildade ja terrasside rajamine, suitsusauna ehitamine
 • Mehikoorma sadam / Shallow lahendus / Mehikoorma kalapüügi suunitlusega sadama rajamine
 • Nõuni ujumisrand ja ujumissillad / Master lahendus / klassikalise ujula rajamine koos ligipääsudega