Slippide ehitus

Slippide ehitus

Paatide vettelaskmine on sageli veekogudes probleemiks, masinad kipuvad kaldaliiva kinni jääma, kaldavesi on liiga madal või on kallas tehnika kandmiseks liiga pehme. Nende probleemide lahendamiseks oleme välja töötanud erinevad slipilahendused ehk kaldalt vette nimevad kaldteed.

 

Üheks võimaluseks on luua kapitaalne betoonist slipp. Tegemist on pigem ühiskondlikele objektidele sobiva avalikuks kasutamiseks mõeldud lahendusega. Betoonist lahendus võimaldab ka nt Pääseameti tehnikal oma paate vette lasta, samuti on võimalik ka suuremate aluste dokkimine kummipontoonide abil. Slipi laius ja pikkus sõltub kohapealsetest oludest, meie poolt tavaliselt rajatavad lahendused on 3,6m laiust ning 12m pikkust (6 slipiplaati).

 

Teiseks võimaluseks on soetada täpselt enda paadile sobiv slipp kas metallist või puidust. Tegemist on sisuliselt raudteega, millel on vanker, kuhu omakorda aetakse veealus. Puidust slippide puhul on kasutusel üldjuhul lahendused, kus paat liigub slipitugedel veeredes kaldale.