Milline on Sinu rand

Milline on Sinu rand

Sobiva sillatüübi valik algab alati kohalike olustike tundmaõppimisest ja silla kasutamise eesmärkide ning vajaduste väljaselgitamisest. Valikut mõjutavad lisaks soovidele ka kalda pinnase materjal,  veekogu sügavus,  ilmastikumõjud antud asukohas ning piirkonnas kehtivad seadused ehk Sinu rand. Optimaalseima eelarvega ehitamiseks tuleb neid kõiki tegureid arvestada ja nende baasil kujundada parim valik.

 

Meie eesmärgiks on pakkuda Sulle välja sobivaim sild, mis peaks vastu ajas ja täidaks soovitud eesmärgid. Oleme seadnud klientide nõustamise üheks oma suurimaks konkurentsieeliseks ning võime tulla objektiga tutvuma ning ideid kohapeale arutama Sinu kutse peale.

 

Silla kasutamise eesmärk ja vajadused

Kas soovite silda kasutada ainult ujumas käimiseks ja supluseks? Soovite silla külge kinnitada paati? Millist tüüpi paadid sillal randuksid ja palju neid on? Või äkki hoopis soovite endale ujuvsauna või väikest majakest ööbimiseks vee peal? Võib-olla soovite lihtsalt ujuvparve, millele mootor külge panna, et mööda vett liigelda? Aga äkki vajate koguni tervet sadamat koos teenindava infrastuktuuriga? Võimalusi on erinevaid, kuid enne järgmiste etappide juurde minekut peaks enamvähem lõppeesmärk paigas olema, et tulemus ka vajaduse rahuldaks.

 

Kalda pinnas

Kuna enamasti ei ole otse vee äärde ehitisi (nt terrassi või kaid) rajatud, siis pole ka võimalik olemasolevaid ehitisi ujuvsilla rajamiseks kasutada. See omakorda tähendab, et vee äärde ehitamiseks peame teadma, mis pinnas on Sul kaldal ja vees (muld, liiv, savi, moreen, kivid, turvas, muda või midagi muud). Pinnas võib oluliselt mõjutada silla tüüpi ning ühtlasi ka ehituseelarvet. Oleme ehitanud lahendusi nii turbaõõtsikutele kui ka kaljustele Rootsi saartele.

 

Vee sügavus 

Sõltuvalt ujuvsilla eesmärgist ja tüübist peab ujuvsilla all olema tagatud sõltumata veetasemest vähemalt 0,3 m vett. Ujuvsild peab normaalseks toimimiseks ujuma ning kui ujukid jäävad kuivale, siis võivad need ka kahjustada saada veealuste objektide poolt (kivid, tokid jne). Lisaks minimaalsele veesügavusele on ka silla piirkonnas oluline näitaja maksimaalne vee sügavus. Viimast on vaja teada näiteks ankurdamiseks. Lisaks soovime alati teada saada, mis on vee sügavus sellises kauguses, kuhu sild ulatuma peaks.

 

Ilmastikuolud

Silla tüübi valikul võtame me arvesse tuult, laineid, veetaseme kõikumist aasta lõikes ning jääd ja selle liikumist. Kas teadsid, et Eestis on jõgesid, mille veetaseme amplituut on rohkem kui 4m ning väikestel järvedel on võimalik, et tuule ja jäämassi koosmõjul lükatakse paigast kuni 30 tonniseid sildasid? Kuivõrd maa ja vee piiril ehitamine on eriti tundlik loodusseaduste suhtes, siis palume Sul kindlasti arvesse võtta kõiki võimalikke loodusest tulenevaid tegureid ja neid meiega ka jagada.

 

Seadused

Kuna ujuvsilla näol on tegemist ehitisega (rajatisega), siis ka sellele kehtivad seadused, mida tuleb järgida. Selleks, et teada saada, millised seadused ja piirangud kehtivad Sinu rannale, soovitame esmalt pöörduda kohalikku omavalitsusse täpse teabe saamiseks . Kohalik omavalitsus annab Sulle ka juhised, kuidas edasi toimida. Üldiselt on ujuvsildade paigaldamiseks vaja esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ning peale paigaldamist kasutusteatis.  Eriti palume tähelepanu pöörata seaduste tõlgendamisele eurorahade kaasamisel, kuivõrd erinevate kaasfinantseerijate puhul on huvi dokumentide ja korrektse asjaajamise suhtes detailne ja õigustatud.