Projekteerimine

Projekteerimine

Tänapäevases ehitustegevuses on projekteerimise faas asendamatu ning selles faasis selgitatakse välja täpsed kohapealsed olud, sidudes need võimaliku uue rajatisega: kalda pinnase kvaliteet ja koostis, vee sügavus ja selle põhjareljeef, ilmastikuolud ja vesikonna tegurid, seadused ja legitiimsed piirangud, mis kõik võivad silla ehitust piirata või anda selleks lisavõimalusi.

 

Lisaks eelnevale pannakse kokku eesmärgid ja vajadused kohapealsete oludega ning projekteeritakse sobiv sild. Juhime tähelepanu, et vesiehituslikke rajatisi ei tohiks projekteerida tavalised ehitusinsenerid – veekeskkond on piisavalt keerukas, et sellesse üleolevalt suhtuda. Oleme valmis aitama projekteerimistöödega, sest omame vastava hariduse ja kogemusega spetsialiste nii ettevõtte enda meeskonnas kui koostööpartnerite hulgas.